Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een van de specialiteiten van Basis & Beleid. Ons uitgangspunt is dat medewerkers zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd en inzetbaar hun werk kunnen doen. Om dit te realiseren is maatwerk per organisatie en per medewerker nodig. Duurzame inzetbaarheid vraagt bovendien om een integrale benadering: kijken naar alle elementen die de inzetbaarheid nu en in de toekomst beïnvloeden.

De vier elementen van duurzame inzetbaarheid

Bij Basis & Beleid kijken we naar vier basiselementen die binnen een arbeidsrelatie van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van werknemers:

duurzame inzetbaarheid

  • arbeidsomstandigheden: werktijden, fysieke belasting, emotionele belasting, werk-/leefstijl en werkdruk, et cetera;
  • arbeidsinhoud: uitdagend werk, vakkennis, competenties, ontwikkeling en doorgroei, et cetera;
  • arbeidsvoorwaarden: verlofregelingen, scholingsrechten, pensioen, zorgverlof, beloning en flexibiliteit hierin, et cetera;
  • arbeidsverhoudingen: stijl van leidinggeven, invloed op het werk, collegialiteit, et cetera.

Deze vier elementen hangen samen en beïnvloeden elkaar. Om goed invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid bekijken wij ze steeds in onderlinge samenhang.

Een voorbeeld: ontziemaatregelen in de cao

De cao-afspraak over vrijstelling van oudere medewerkers voor nachtdiensten heeft een positief effect op de fysieke belasting en de arbeidsomstandigheden waaronder wordt gewerkt. Dit raakt ook de arbeidsvoorwaarden doordat toeslagen voor nachtdiensten worden afgebouwd of verdwijnen. Het raakt de arbeidsverhoudingen omdat een beroep wordt gedaan op de solidariteit van jongere collega’s die nu meer nachtdiensten moeten draaien. Tevens neemt hun fysieke belasting toe. Ook kunnen de arbeidsverhoudingen worden geraakt doordat extra flexkrachten worden ingezet. Een maatregel kan dus op meerdere manieren de werksituatie beïnvloeden. Goed beleid rond duurzame inzetbaarheid houdt daar rekening mee.

Maatregelen met draagvlak voor duurzame inzetbaarheid

Om de match tussen medewerkers, team en organisatie te kunnen maken vindt Basis & Beleid het noodzakelijk dat alle partijen - management, HR, leidinggevenden, medewerkers en hun vertegenwoordigers - betrokken zijn bij de beleidsvorming rond duurzame inzetbaarheid. Zo creëer je draagvlak en passende maatregelen.

We bieden onderzoek, begeleiding van werkgroepen, adviestrajecten, trainingen en pilots om te komen tot maatregelen voor duurzame inzetbaarheid waar u echt wat aan heeft.

schema duurzame inzetbaarheid

Een voorbeeld

(klik op het logo)

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Neem contact op met ons secretariaat.

Download whitepaper Duurzame inzetbaarheid

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.