Duurzame flexibiliteit

Bedrijven en organisaties kampen met ontgroening en vergrijzing van de arbeidsmarkt en van het eigen personeelsbestand. De economische omstandigheden wisselen snel, er is druk op kosten en een afnemend of grillig verloop van de vraag. Flexibilisering maakt steeds meer deel uit van de strategische mogelijkheden van een organisatie. Flexibilisering kan grote gevolgen hebben voor medewerkers. Soms is er sprake van doorgeschoten flexibilisering en hebben negatieve gevolgen de overhand. Flexibilisering is een belangrijk thema van ondernemingsraden en sociale partners. Basis & Beleid biedt expertise op het gebied van duurzame flexibiliteit.

Flexibiliteit van medewerkers

Van medewerkers wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd. Traditioneel werd flexibele arbeid ingezet bij piek & ziek. Tegenwoordig spelen verschillende vormen van flexibele arbeid in veel situaties een belangrijke rol. Medewerkers worden flexibel ingezet op verschillende functies of taken, werktijden of contractvorm. Flexibiliteit is noodzakelijk maar kan ook te ver gaan. Flexibiliteit heeft effect op sociaal, fysiek en financieel gebied. Het gaat er om de juiste balans te vinden.

Duurzame flexibiliteit

Flexibilisering neemt toe in veel branches. De uitdaging is om te streven naar duurzame flexibiliteit. Duurzaam wil zeggen dat de belangen van werknemer en organisatie in balans zijn en de lange termijn is gewaarborgd. Dit houdt in dat aan flexibele arbeidsrelaties de volgende eisen worden gesteld:

  • borging van vakmanschap,
  • gemotiveerdheid & betrokkenheid,
  • gezondheid: roosters, werkdruk, fysieke belasting,
  • evenwichtige relaties.

De rol van Basis & Beleid

Basis & Beleid helpt ondernemingsraden en sociale partners invulling te geven aan hun rol bij het ontwikkelen van beleid op flexibilisering. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • aanstellings- en ontslagbeleid,
  • aanpassing roostersystematiek,
  • het oprichten van interne flexpool,
  • het strategisch HR-beleid.

Onze advisering en begeleiding kenmerkt zich door een praktische benadering: goed onderbouwde inhoudelijke analyses en heldere processtappen. Ons doel is te komen tot een gedragen aanpak die werkt!

Meer weten over duurzame flexibiliteit? Neem dan contact op met ons secretariaat.

 

Download Whitepaper Duurzame flexibilisering

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.