Cases

Basis & Beleid heeft aandacht voor het belang van de medewerkers, zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Kern van onze aanpak is om in overleg met alle belanghebbenden te komen tot duurzame oplossingen met draagvlak. Om een beeld te krijgen van deze aanpak en de diversiteit van de onderwerpen vindt u hieronder een selectie van onze cases.

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat of een van onze adviseurs.

Co-creatie bij nieuwe cao Gemeenten

Bij het principeakkoord over de cao voor de gemeenteambtenaren (looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017) was afgesproken om een drietal thema’s nader te onderzoeken: verlof, beloning en flexibiliteit & zekerheid. De resultaten... lees meer