Cases

Basis & Beleid heeft aandacht voor het belang van de medewerkers, zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen. Kern van onze aanpak is om in overleg met alle belanghebbenden te komen tot duurzame oplossingen met draagvlak. Om een beeld te krijgen van deze aanpak en de diversiteit van de onderwerpen vindt u hieronder een selectie van onze cases.

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat of een van onze adviseurs.

ORO: ondersteuning van de OR bij veranderingsproces

ORO, een zorgorganisatie in Zuidoost-Brabant met 1.250 medewerkers, zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking. Om een antwoord te geven op de bezuinigingen en de vele veranderingen die er op de zorg afkomen, heeft de raad van... lees meer

BTE Nederland: medezeggenschap bij gefaseerde besluitvorming

BTE Nederland te Andelst is het moederbedrijf van een groep van gespecialiseerde betonbedrijven. Tot voor kort was er sprake van een sterk gedecentraliseerde organisatie; een netwerk van aparte bv’s ondergebracht in een aantal clusters.... lees meer

Een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij Amstelring

Na de fusie tussen de zorgorganisaties Osira en Amstelring tot Zorggroep Amstelring stonden de beide ondernemingsraden van de fusiepartners voor de opgave om in overleg met de bestuurder een nieuwe medezeggenschapsstructuur in te... lees meer