Technische groothandel: concentratie paneelbouw

De opdracht

Een van de activiteiten van deze technische groothandel is het leveren van geprefabriceerde schakel- en verdeelinrichtingen, de ‘paneelbouw’. De OR ontving een adviesaanvraag waarbij deze zou worden geconcentreerd in één van de drie vestigingen. De overige twee zouden worden gesloten, waarbij 16 arbeidsplaatsen zouden vervallen. De OR had zijn twijfels en wilde wel eens goed laten uitzoeken of dit nu een verstandig plan was en nam hiervoor Basis & Beleid in de arm.

Aanpak van Basis & Beleid

De adviseurs van Basis & Beleid hebben meerdere sleutelpersonen geïnterviewd (waaronder de directeur, de controller, hoofd verkoop) en de productielocaties bezocht. Daarbij werd met leidinggevenden en met medewerkers van de werkvloer gesproken. Daarnaast werden velerlei documenten geanalyseerd, waaronder financiële rapportages, kostprijsmodellen, organogrammen et cetera. Uit deze analyse bleek dat de paneelbouw weliswaar verlies maakte, maar dat dit voor een deel te wijten was aan een overdaad aan indirecte activiteiten. Van cruciaal belang was echter dat de kostprijscalculatie (voor- en nacalculatie) niet deugde. Bovendien was er geen duidelijke functiescheiding tussen de commerciële en operationele afdelingen en was het kennisniveau onvoldoende. Zo werd een van de calculatiebureaus bemand door onervaren uitzendkrachten. Tot slot zou de sluiting van de vestiging in het zuiden van het land nadelen hebben voor de lokale verkopen. Uit de scenarioanalyse die we met de OR hebben doorgenomen, concludeerden we dat het verstandiger was om niet van drie naar één vestiging voor de paneelbouw te gaan, maar van drie naar twee.

Het resultaat

In het overleg met de directie heeft de OR, met onze hulp, de directie van dit scenario kunnen overtuigen. De vestiging in het zuiden bleef open, waardoor 9 arbeidsplaatsen gespaard werden. Ook stemde de directie in met het voorstel tot een wijziging van de organisatiestructuur en een evenwichtigere verhouding tussen ‘directe’ en ‘indirecte’ functies in de paneelbouw.

Meer weten? Neem contact op met Paul Melsen of Evert Smit.