Synres: ondersteuning van de OR bij het verkoopproces

De opdracht

Synres te Hoek van Holland produceert verschillende soorten kunsthars (resins), die gebruikt worden als bindmiddel bij de fabricage van verf en coatings. Moederbedrijf DSM maakte ruimschoots voor de daadwerkelijke verkoop aan de COR bekend dat ze Synres wilde gaan verkopen, omdat het bedrijf niet meer tot de kernactiviteiten van het chemieconcern werd gerekend. Daarop richtte de COR een projectgroep in bestaande uit een lid van de COR en enkele leden van de OR van DSM Synres. Basis & Beleid werd gevraagd om de projectgroep tijdens het verkoopproces te ondersteunen.

Aanpak van Basis & Beleid

De eerste stap die onze adviseur met de projectgroep zette was het formuleren van een aantal ‘ijkpunten’ waar de mogelijke koper aan zou moeten voldoen (een kopersprofiel). Deze werden geformuleerd na een eerste kennismaking met het bedrijf en interviews met het management van Synres (algemeen directeur, controller, commercieel directeur). Met het management van DSM werd vervolgens afgesproken dat de projectgroep op de hoogte zou worden gehouden van de voortgang van het biedingsproces.

De tweede stap was het verkrijgen van inzicht in het Information Memorandum (de ‘verkoopbrochure’) die door DSM was opgesteld over Synres, waaronder de strategische positionering en financiële projecties. Deze werd geanalyseerd en voor toelichting besproken met medewerkers van de afdeling Mergers & Acquisitions van DSM.

Toen er een kandidaat koper bekend was en er een adviesaanvraag was gekomen, kwam de derde stap: beoordeling van de koper, investeringsmaatschappij Standard Investment, en het maken van afspraken met de mogelijke nieuwe eigenaar. De projectgroep heeft daarop kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar. Met behulp van onze adviseur zijn de financiering, het business plan en de startbalans na overname geanalyseerd en is het koopcontract ingezien. Hoewel de COR een voorkeur had voor een strategische partner was hij er van overtuigd dat de nieuwe eigenaar niet uit zou zijn op het snelle geld en de onderneming op zou zadelen met schulden. Men had er vertrouwen in dat er onder de nieuwe eigenaar weer nieuw perspectief zou ontstaan voor Synres.

Het resultaat

Met de vertegenwoordigers van Standard Investment zijn schriftelijke afspraken gemaakt dat er na overname geen reorganisatie en geen verlies van arbeidsplaatsen (anders dan door natuurlijk verloop) zou plaatsvinden. Verder zijn er afspraken gemaakt over noodzakelijke investeringen en over de continuïteit van de medezeggenschap na overname. De COR projectgroep had goed inzicht in de kansen en risico’s en adviseerde uiteindelijk positief over de overname, die ruim een jaar later zijn beslag kreeg.

Meer weten? : neem contact op met Evert Smit