Philips Medical Systems: OR verhindert verplaatsing bedrijfsonderdeel naar India

De opdracht

De OR van Philips Medical Systems schakelde Basis & Beleid in bij de adviesaanvraag over de verplaatsing van het bedrijfsonderdeel mobiele röntgenapparatuur van Best naar Pune, in India. Het voornemen was om marketing & sales, ontwikkeling (R&D) en assemblage integraal over te plaatsen. Hiermee zouden 88 arbeidsplaatsen vervallen. Onze opdracht was om het effect en de noodzaak van deze ingreep te toetsen.

Aanpak van Basis & Beleid

Onze adviseur heeft diverse rapporten bestudeerd en interviews gehouden met sleutelpersonen binnen Philips Medical Systems, waaronder de directie en functionarissen R&D, finance, marketing & sales en productie. Vervolgens heeft hij op basis van een bedrijfseconomische analyse (o.a. van de ‘netto contante waarde’ van de investering) en risicoanalyse geconcludeerd dat de financiële en strategische onderbouwing van het plan geen stand hield. Er waren vooral vraagtekens bij het vermogen van de Indiase vestiging om de complexe apparatuur te ontwikkelen en te produceren, met alle risico’s van dien voor de marktpositie en uiteindelijk voor de opbrengsten.

Het advies aan de OR was om zich tegen de verplaatsing uit te spreken. De OR nam het advies ter harte en heeft samen met een van onze adviseurs een tekst opgesteld met een beargumenteerd negatief advies. De directie wilde desondanks het plan doorzetten. Daarop stapte de OR naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om het besluit aan te vechten.

Het resultaat

De gang naar de Ondernemingskamer leidde tot nieuw overleg met een verrassende uitkomst: het besluit werd teruggedraaid. Marketing & sales, ontwikkeling en assemblage van het hoge segment (de complexe röntgenapparatuur) blijft in Best. Alleen de ontwikkeling en assemblage van de eenvoudige röntgensystemen verhuist naar India. Dit kostte 12 arbeidsplaatsen, maar kon zonder gedwongen ontslagen worden gerealiseerd.

Het Brabants Dagblad publiceerde hierover een artikel.

Meer weten? Neem gerust contact op met Paul Melsen.

Klik hier voor meer informatie over Adviesrecht or.