ORO: ondersteuning van de OR bij veranderingsproces

De opdracht

ORO, een zorgorganisatie in Zuidoost-Brabant met 1.250 medewerkers, zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking. Om een antwoord te geven op de bezuinigingen en de vele veranderingen die er op de zorg afkomen, heeft de raad van bestuur een organisatieontwikkelingstraject ingezet. Decentrale aansturing staat hierbij centraal - met veel nieuwe functies - vooral in de leidinggevende sfeer. De OR heeft Basis & Beleid gevraagd om bij de invulling van zijn rol bij dit traject ondersteuning te bieden.

De aanpak

Met de OR is gebrainstormd hoe het proces eruit komt te zien en op welke wijze de OR het best zijn invloed kan laten gelden. De OR heeft daarop met de raad van bestuur afgesproken dat de OR met regelmaat conceptadviesaanvragen krijgt. Zo kan de OR al in het voortraject invloed uitoefenen op het voorgenomen besluit. De OR maakte gebruik van steeds wisselende klankbordgroepen om interne expertise te benutten. Hieruit werd geput om te reageren op de voorstellen van de raad van bestuur. Daarnaast heeft de OR zich hard gemaakt om de vakbonden bij het traject te betrekken: de reorganisatie kan gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en daarnaast worden nieuwe functies gecreëerd.

Het resultaat

Door deze werkwijze ligt de nadruk van de OR meer op het besluitvormingsproces dan op de uiteindelijke adviesaanvraag. Vooraf waren heldere afspraken gemaakt met de raad van bestuur over de vroegtijdige betrokkenheid. Hierdoor kon de OR eerder de achterban raadplegen en die expertise meenemen in het overleg met de bestuurder. Deze aanpak heeft de band met de achterban aanzienlijk versterkt.

Meer weten? Neem contact op met Loek Vis.