NOV Elmar Nederland B.V.

De opdracht

NOV Elmar Nederland BV produceert lieren voor de olie-en gasindustrie. De onderneming is onderdeel van NOV Elmar UK, dat op zijn beurt een divisie is van het aan de beurs van New York genoteerde National Oilwell Varco. Vanwege de slechte omzetprognoses en te verwachten verliezen in 2016 was de directie voornemens om de productieactiviteiten in Nederland (Groot-Ammers) te beëindigen en over te hevelen naar de UK ( Aberdeen), met als gevolg een verlies van 74 arbeidsplaatsen. De OR van NOV Elmar riep de assistentie in van Basis & Beleid voor de toetsing van de noodzaak van de voorgenomen sluiting.

Aanpak van Basis & Beleid

Voor de beoordeling van het voorgenomen besluit hebben wij een inhoudelijk onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn diverse financiële rapportages, spreadsheets, omzetprognoses en andere documenten bestudeerd. Daarnaast zijn er interviews gehouden met sleutelpersonen in de organisatie, waaronder de directie en diverse managers (van Finance, Marketing & Sales, Productie).

Uit onze analyses bleek dat de marktomstandigheden in de olie & gas industrie slecht zijn, met als gevolg voor NOV Elmar een lagere omzet en orderintake en grote onzekerheden over de toekomst. Een vermindering van de productiecapaciteit was onvermijdelijk.

Gezien de moeilijk voorspelbare marktontwikkelingen hebben wij een drietal “What if “ calculaties gemaakt, op basis van een hoog, een gemiddeld en een laag omzetscenario. Onze “What if” analyses waren gebaseerd op data van door het bedrijf aangeleverde spreadsheetbestanden en aan het moederbedrijf gecommuniceerde gegevens (door ons gedocumenteerd als bewijslast voor eventuele juridische procedures). Deze gegevens weken af van de in de adviesaanvraag verstrekte gegevens.

Uit onze “What if” analyses bleek dat er in Groot-Ammers in afgeslankte vorm wel degelijk een positief (EBITDA) resultaat kon worden gerealiseerd. Voorts bleek dat de directie geen business case had gemaakt voor de beoordeling van de voor-en nadelen voor het concern bij de voorgenomen overheveling naar Aberdeen. Wij kwamen tot de conclusie dat de financiële onderbouwing van het voorgenomen besluit de toets der kritiek niet kon doorstaan. De directie was het oneens met onze conclusie.                                                        

Het resultaat

Samen met de OR is een concept advies opgesteld. Hierin was aangegeven dat de OR van plan was om negatief te adviseren en dat hij daar indien nodig juridische consequenties aan zou verbinden (in beroep bij de Ondernemingskamer). Verder was in dit concept advies opgenomen dat de OR zijn definitieve advies zou laten afhangen van de resultaten van de onderhandelingen tussen NOV Elmar en de bonden over het sociaal plan.

Na dit concept advies kwamen de tot dan toe moeizaam verlopen onderhandelingen in een stroomversnelling en werd er spoedig een overeenkomst gesloten met de bonden over het sociaal plan. Deze bevatte een zeer grote verbetering ten opzichte van het startbod van de werkgever. De OR heeft uiteindelijk een negatief advies neergelegd, maar daarbij aangegeven dat hij afziet van haar juridische mogelijkheden tot aanvechting van het voorgenomen besluit.

Meer weten ? : neem contact op met Paul Melsen of Evert Smit