Een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij Amstelring

De opdracht

Na de fusie tussen de zorgorganisaties Osira en Amstelring tot Zorggroep Amstelring stonden de beide ondernemingsraden van de fusiepartners voor de opgave om in overleg met de bestuurder een nieuwe medezeggenschapsstructuur in te richten. De gefuseerde organisatie kreeg een nieuwe zeggenschapsstructuur waar de medezeggenschap op aan moest sluiten. De WOR biedt verschillende mogelijkheden om de medezeggenschap in te richten. Daarnaast kan er los van de WOR worden gekeken naar nieuwe vormen van medezeggenschap. Een complex vraagstuk waarover binnen de fusieorganisaties verschillende ideeën bestonden. De opdracht aan Basis & Beleid was om ondersteuning te bieden bij het tot stand komen van een nieuwe en breed gedragen medezeggenschapsstructuur.

De aanpak

We hebben - na ons te hebben verdiept in de organisatie - een studiedag georganiseerd waar de ondernemingsraden aan de slag zijn gegaan met het formuleren van gezamenlijke uitgangspunten, doelen en randvoorwaarden van de medezeggenschap. De ondernemingsraden hebben zich tijdens deze studiedag verdiept in de voor- en nadelen van verschillende varianten van de inrichting van de medezeggenschap. Zo is gezamenlijk gewerkt aan een programma van eisen voor de medezeggenschapstructuur. Basis & Beleid heeft op basis van de resultaten van de studiedag en een gesprek met de bestuurder een advies geformuleerd. Dit advies is in een bijeenkomst van de gezamenlijke ondernemingsraden besproken.

Het resultaat

Deze aanpak resulteerde in een door iedereen gedragen voorstel voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur. Na de verkiezingen is de nieuwe structuur van een OR met diverse onderdeelcommissies (OC’s) van start gegaan. Vervolgens is men aan de slag gegaan met de nadere uitwerking van de structuur en werkwijze, zoals het werken met een dagelijks bestuur, het instellen van commissies en de relatie tussen de OR en de OC’s.

Meer weten? Neem gerust contact op met Antoinetta Eikenboom.