De verkoop van Philips Lighting Winschoten aan Qsil

De opdracht

Philips Lighting Winschoten (PLW) is onderdeel van Philips Lighting en heeft 135 werknemers in dienst. PLW is een fabriek voor speciaal- en kwartsglas en wordt verkocht omdat productie van ‘oud licht’, mede als gevolg van de opkomst van Ledverlichting, niet meer tot de corebusiness behoort. Het locale MT heeft in dit kader een strategisch partner (Qsil) voorgesteld aan Philips Lighting.

De aanpak

De OR ontving  een adviesaanvraag betreffende de voorgenomen verkoop van PLW aan het Duitse Qsil. De OR heeft Basis & Beleid benaderd hem inhoudelijk te begeleiden bij de voorbereiding van het advies.  In dit kader is samen met de OR een kopersprofiel opgesteld ter beoordeling van de potentiele koper. Centrale onderwerpen daarin  waren onder meer de strategisch complementariteit, zowel qua productportfolio als productielocatie, de financiële gezondheid  van de overnamepartner, ook na de overname, en het werkgelegenheidsperspectief, ook op langere termijn. In dit kader  heeft Basis & Beleid ook de financiering van de overname en de onderliggende business case beoordeeld. Deze thema’s heeft de OR tevens besproken tijdens de overleggen met de directie van Qsil.

Het resultaat

De uitkomsten van het onderzoek en het overleg hebben geleid tot een advies, gekoppeld aan een aantal afspraken gericht op een heldere toekomstige overlegstructuur, incl. het overleg met de Betriebsrat van Qsil, een nadere inkleuring van het art. 24 overleg, het langere termijn perspectief voor de locatie Winschoten en, als afgeleide daarvan, het lokale werkgelegenheidsperspectief.

Meer weten ? Neem contact op met Loek Vis