De urenbank bij NXP Nijmegen

De opdracht

NXP (een voormalig onderdeel van Philips), heeft als producent van microchips te maken met grote schommelingen in de afzet. Dit betekent dat de bezettingsgraad van de fabriek in Nijmegen binnen het kwartaal kan omslaan van overvol naar slecht bezet. Om die reden is er een kernbezetting met ervaren werknemers die op meerdere plekken inzetbaar zijn en een flexibele schil van uitzendkrachten om de pieken op te vangen. NXP wilde de kernbezetting terugbrengen tot de minimale omvang die vereist was om de fabriek operationeel te houden. De ondernemingsraad vroeg Basis & Beleid dit plan te toetsen.

Onze aanpak

We hebben onderzoek verricht naar nut en noodzaak van de voorgestelde verlaging van het bestand van vaste medewerkers. Dit hebben we gedaan door naar de omvang en voorspelbaarheid van de fluctuaties in het werkaanbod en naar de optimalisatie van de verhouding tussen ‘vast en flex’ te kijken. We kwamen tot de conclusie dat een grotere vaste kern duidelijk voordelen had, op voorwaarde dat het vaste personeel flexibeler kon worden ingezet. Dit werd onder andere gerealiseerd door het invoeren van een zogenaamde urenbank. Deze maakt het - onder bepaalde voorwaarden - mogelijk dat vaste medewerkers meer uren maken als de fabriek opschaalt in ruil voor korter werken in een slappe periode.

Het resultaat

Dankzij de urenbank zijn arbeidsplaatsen behouden. Ter bescherming van werknemers zijn voorwaarden en procedures afgesproken voor de aanvang en het einde van periodes waarin de werktijd in de roosters wordt verlengd of verkort. Na enige tijd is het functioneren van de urenbank in de praktijk door Basis & Beleid geëvalueerd. Hiervoor hebben we groepsinterviews met medewerkers gehouden en gesprekken met het management gevoerd. Dat leidde tot aanbevelingen om de effectiviteit van de urenbank te vergroten en onnodig gebruik ervan te minimaliseren.

Meer weten? Neem contact op met Frank Hendriks.