Strategiebespreking OR met directie: een proactieve OR begint bij Art. 24!

Publicatiedatum: 15/09/2020
Tags: Medezeggenschap - Financieel - Wetgeving
Auteur: Hans Oosterhuis

Veel ondernemingsraden bespreken alleen de advies- of instemmingsplichtige onderwerpen met de directie, en dan ook nog in een late fase in het besluitvormingsproces. Maar wist u dat de directie, op basis van artikel 24 WOR, ook tenminste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming met de ondernemingsraad moet bespreken?

De bedoeling is dan onder meer dat de directie aangeeft welke onderwerpen er wat betreft advies en instemming (art. 25 en 27 WOR) in voorbereiding zijn. En tegelijkertijd kan ook de OR zelf input geven aan de directie op basis van eigen prioriteiten.

Deze besprekingen zijn een mooie gelegenheid om concreet en tijdig de strategie van de onderneming te bespreken met directie. Bijvoorbeeld als input voor de budgetronde of het maken van het jaarplan. Onze ervaring is dat de directie de input van de ondernemingsraad op prijs stelt.

Basis & Beleid heeft hiervoor een workshop ontwikkeld, waarmee de strategie concreet kan worden gemaakt, en het overleg met de directie goed kan worden vormgegeven.

Dat kan uiteindelijk leiden tot een gemeenschappelijke Agenda voor de Toekomst, die herkenbaar is voor de achterban en tot meer invloed van de OR op de besluitvorming leidt.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten