OR, Let op bij NOW 2.0!

Publicatiedatum: 17/06/2020
Tags: Medezeggenschap - Financieel - Reorganisatie

Goed nieuws. De overheid heeft het steunpakket in verband met de coronacrisis verlengd. Daarmee wordt het voor werkgevers makkelijker om medewerkers in dienst te houden, ook als het (tijdelijk) slecht gaat.

Maar het wordt ook makkelijker om toch te reorganiseren. De NOW 2.0 in het (heel) kort:

  • Looptijd 4 maanden. Start vanaf juni 2020 of aansluitend aan NOW 1.0.
  • Minimaal 20% omzetverlies. 
  • Tot 90% subsidie op doorbetalen van loonkosten. Berekening vergelijkbaar met NOW 1.0.
  • Boete op ontslag vervalt maar alleen als er overeenstemming is met vertegenwoordiging van werknemers (vakbond of OR/PVT).

Onze helpdesk kreeg geregeld vragen van OR’s over de complexiteit van NOW 1.0. De ondernemingsraad had dan van hun bestuurder te horen gekregen dat het slecht ging in het bedrijf, maar dat er toch geen subsidie werd aangevraagd. Het argument was dat het bedrijf niet voldeed aan de voorwaarden of dat de voorwaarden complex of arbeidsintensief waren. Achteraf bleek dat er helaas werd gewerkt aan een reorganisatieplan. En in de NOW 1.0 stond een forse boete op het ontslaan van medewerkers waarvoor subsidie was verleend.

Boete op ontslaan

In de NOW 2.0 is deze boete vervallen. In plaats daarvan gelden nieuwe voorwaarden. Bij grotere ontslagaanvragen (20 of meer medewerkers) bij het UWV geldt een boete van 5% over het totale subsidiebedrag. Voor een bedrijf met 200 medewerkers en een omzetderving van 50%, betreft de boete al gauw € 70.000,-. Een werkgever kan deze boete voorkomen door tot overeenstemming te komen met de betrokken vakbonden. Zijn er geen vakbonden (actief), dan is overeenstemming met de OR, PVT of andere vertegenwoordiging van medewerkers nodig.

Let op OR!

Let dus op of de bestuurder de melding WMCO al bij de vakbonden heeft gedaan. Alleen vakbonden mogen namelijk collectief bindende afspraken maken in een sociaal plan. Maar voor vakbonden moet er ook iets te onderhandelen zijn. Een sociaal plan gebaseerd op het wettelijk minimum biedt geen materiele meerwaarde voor medewerkers. Waarom zou een vakbond daar mee instemmen?

Een werkgever kan zich dus ook rechtstreeks bij de OR melden met een adviesaanvraag. Met een positief advies van de OR voorkomt een werkgever de boete, maar is er dus ook geen sociaal plan. Stap als OR ook niet in de valkuil om te onderhandelen over een sociaal plan. De afspraken zijn immers niet bindend en het is complexe materie, waarbij het echt niet alleen gaat om de hoogte van de transitievergoeding. Helaas zijn er dan ook meer voorbeelden bekend waarbij de gemaakte afspraken eerder in het nadeel van de betrokken medewerkers uitpakten, dan in hun voordeel.

Tot slot

Natuurlijk staat de hoogte van de boete niet in verhouding tot het wegvallen van een groot deel van de omzet. Toch zal het in sommige situaties leiden tot opportunistisch gedrag. Hou als OR de ogen op de bal en beoordeel nut en noodzaak van het voorgenomen besluit, inclusief het belang van scholing en ontwikkeling van medewerkers. Vanzelfsprekend kan Basis & Beleid de OR daarin begeleiden. Neem gerust contact op met onze adviseurs.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten