Onderzoek NVMz

Publicatiedatum: 22/10/2020
Tags: Medezeggenschap - Arbeidsverhoudingen

We leven op dit moment in een rare tijd. De een moet thuis werken, de ander heeft een vitaal beroep en moet op locatie werken. Wij moeten wel door en in beweging blijven.

De Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap onderzoekt, in samenwerking met BNR Nieuwsradio, hoe de afspraken over omscholing uit de steunpakketten gestalte krijgen in de praktijk.

Bij de NOW2-regeling is sprake van een zogenoemde inspanningsplicht: wil een werkgever gebruikmaken van de steun, dan zal hij zich moeten inspannen om werknemers om- of bij te scholen.

Ook in het NOW3-regeling door minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees aangekondigde steunpakket is er 1 miljard euro vrijgemaakt voor om- en bijscholing.

Met de onderstaande enquête willen we in kaart brengen in hoeverre om- en bijscholing op de agenda staat bij werkgevers en ondernemings- en medezeggenschapsraden

Mogen wij u vragen om de enquête die u vindt op onze website www.nvmedezeggenschap.eu uiterlijk 9 november 2020 in te vullen.

Wij wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Samen sterk en stay safe!


Namens het bestuur NVMz,

Shirley Mathoera, voorzitter.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten