Financieel jaarverslag: benut artikel 24!

Publicatiedatum: 16/04/2020
Tags: Medezeggenschap - Financieel - Wetgeving

Het is weer tijd voor veel bedrijven om ‘de balans’ op te maken en het jaarverslag te publiceren. Hoe hebben we het als bedrijf de afgelopen periode gedaan? Hoe ontwikkelen zich omzet, kosten en rendement? Zwarte of rode cijfers? En is er sprake van een stijgende of dalende trend? Kortom: hoe is het met de financiële gezondheid van het bedrijf?

De antwoorden zijn te vinden in de jaarrekening. Cijfers over de afgelopen periode zijn te vinden in de balans en de resultatenrekening. Maar naast die cijfers zijn de verwachtingen voor de komende periode minstens net zo belangrijk. Daarvoor is het directieverslag bestemd: een terugblik, maar ook een vooruitblik. Wat gaat de toekomst brengen? Moeten we onze strategie bijstellen? Moeten we investeren? En is daar ook geld voor? Wat zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid, kwantitatief en kwalitatief? Wat betekent dit voor het HR-beleid?

De cijfers en de mensen

De jaarrekening en het jaarverslag gaan om meer dan alleen cijfers. Het gaat ook, en vooral, om mensen en hun perspectief binnen het bedrijf. Cijfers zijn de uitkomst van menselijk handelen. Het is dan ook van belang dat de OR die documenten serieus onder de loep neemt en het overleg met de bestuurder zorgvuldig voorbereid, in plaats van zich alleen laten informeren. Daarbij kunnen ze zich ook extern laten ondersteunen. Immers, cijfers, strategie en de relatie daartussen zijn geen dagelijkse kost voor OR’s en klinken daardoor vaak abstract, terwijl het wel de toekomst van het bedrijf betreft!

Maak gebruik van artikel 24, de algemene gang van zaken vergadering

Veel ondernemingsraden geven aan dat ze te laat betrokken worden bij belangrijke besluiten (“5-voor-12”). Juist daarom is het belangrijk om de bespreking van het jaarverslag met alle stakeholders te houden (OR, directie en commissarissen) en te koppelen aan het, vaak ondergewaardeerde, art.24-overleg, dat ten minste tweemaal per jaar moet plaatsvinden (WOR). Daarbij moeten ook afspraken gemaakt worden wanneer en op welke wijze de OR in de besluitvorming wordt betrokken. Art. 24 is juist bedoeld om de OR tijdig te betrekken bij de algemene zaken en te faciliteren om proactief te kunnen handelen. Het plaatst de jaarcijfers in een bredere context: de koppeling van de cijfers aan te nemen besluiten in de vorm van op korte termijn te verwachten advies- en instemmingsaanvragen. Het stelt de OR in de gelegenheid tijdig input te geven voor oplossingen of voorwaarden en zodoende zijn beïnvloedingsruimte te vergroten. Vandaar dat de OR ook zélf serieuze invulling moet geven aan het art. 24-overleg. Een OR die proactief wil zijn, moet ook zelf proactief zijn door zelf initiatieven te nemen en de directie (en commissarissen) uit te dagen om de dialoog met elkaar aan te gaan!

Goed beslagen ten ijs komen

Kortom, geef als OR een proactieve invulling aan de bespreking van het jaarverslag door die bijeenkomst goed voor te bereiden, niet alleen door vragen, maar ook met eigen ideeën. Zodoende zet een OR zich ook goed op de kaart. Stel een gezamenlijke agenda (inclusief sociaal beleid) op waarbij, naast prioriteiten, ook helder is op welke wijze de OR in de besluitvorming wordt betrokken.
Basis & Beleid kan u helpen bij de voorbereiding van een art. 24-overleg en de vertaling naar een gezamenlijke agenda voor de toekomst. Werken aan een daadwerkelijk proactieve medezeggenschap is onze missie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Interessant bericht? Deel dit bericht op Social Media of via e-mail.

Meer berichten