OR-advies

OR-advies

HR-vraagstukken

HR-vraagstukken

Basis & Beleid

Sparringpartner voor ondernemingsraden, vakbonden en sociale partners

Basis & Beleid is ervan overtuigd dat medezeggenschap en participatie van werknemers wezenlijk bijdragen aan goede arbeidsrelaties en een gezonde bedrijfsvoering. Wij vinden samen met u oplossingen die alle belanghebbenden rechtdoen, bijvoorbeeld bij een adviesaanvraag over een reorganisatie of bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. Altijd met onze inhoudelijke expertise en met vaardigheid in het proces.

Meer over ons...

De verkoop van Philips Lighting Winschoten aan Qsil

Philips Lighting Winschoten is onderdeel van Philips Lighting. PLW is een fabriek voor speciaal- en kwartsglas en wordt verkocht omdat productie van ‘oud licht’, mede als gevolg van de opkomst van Ledverlichting, niet meer tot de corebusiness behoort.

lees meer...

NOV Elmar Nederland B.V., Ondersteuning van de OR

NOV Elmar Nederland B.V., Ondersteuning van de OR

NOV Elmar Nederland BV produceert lieren voor de olie-en gasindustrie. De onderneming is onderdeel van NOV Elmar UK. Vanwege de slechte omzetprognoses en te verwachten verliezen in 2016 was de directie voornemens om de productieactiviteiten in Nederland te beëindigen en over te hevelen naar de UK.

lees meer...

Huisman Equipment BV

Huisman Equipment BV

Huisman Equipment ontwikkelt en produceert industrieel materieel voor de offshore, in hoofdzaak kranen, pijpenleggers en boorinstallaties. Door de dalende olie- en gasprijzen is de offshoremarkt in zwaar weer gekomen. Gezien de grote daling van het aantal opdrachten en de onzekere toekomst was de directie van plan om te reorganiseren

lees meer...

Synres: ondersteuning van de OR bij het verkoopproces

Synres: ondersteuning van de OR bij het verkoopproces

Synres te Hoek van Holland produceert verschillende soorten kunsthars (resins), die gebruikt worden als bindmiddel bij de fabricage van verf en coatings. Moederbedrijf DSM maakte bekend dat ze Synres wilde gaan verkopen.

lees meer...

Gezond Transport: duurzame inzetbaarheid in transport en logistiek

Gezond Transport: duurzame inzetbaarheid in transport en logistiek

Vakbonden en werkgeversorganisatie in de sector transport en logistiek willen de arbeidsproductiviteit en de inzetbaarheid van de chauffeurs waarborgen en chauffeurs stimuleren langer door te werken. Deze uitdaging wordt des te groter nu de pensioenleeftijd opschuift naar 67 jaar.

lees meer...

TNT Fashion Group: ondersteuning van de OR bij verkoop

TNT Fashion Group: ondersteuning van de OR bij verkoop

TNT Fashion Group BV, 650 werknemers met het hoofdkantoor in Oldenzaal, is marktleider op het gebied van logistieke dienstverlening voor de kleding- en mode- industrie. Het was onderdeel van TNT Express, tot deze besloot tot verkoop, omdat distributie van kleding niet meer als kernactiviteit werd beschouwd. Basis & Beleid heeft de OR van TNT...

lees meer...

Wärtsilä: ondersteuning van de OR bij reorganisatie

Wärtsilä: ondersteuning van de OR bij reorganisatie

Wärtsilä is een Fins concern dat zich onder andere toelegt op het produceren en onderhouden van dieselmotoren voor schepen en elektriciteitscentrales. De OR van Wärtsilä Nederland riep de assistentie in van Basis & Beleid voor de beoordeling van het voorgenomen besluit tot reorganisatie van Service Unit Benelux, met als gevolg een reductie v...

lees meer...

25 jaar Basis & Beleid

25 jaar Basis & Beleid

Op 12 november was het 25 jaar geleden dat Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV zijn werkzaamheden startte. In 1991 richtte de toenmalige Industriebond FNV een onafhankelijk bureau op, met oog voor werknemersbelang, voor advies aan ondernemingsraden. Sinds die tijd adviseren wij ondernemingsraden over hoe zij invloed kunnen hebben bij reor...

lees meer...