OR-advies

OR-advies

HR-vraagstukken

HR-vraagstukken

Basis & Beleid

Sparringpartner voor ondernemingsraden, vakbonden en sociale partners

Basis & Beleid is ervan overtuigd dat medezeggenschap en participatie van werknemers wezenlijk bijdragen aan goede arbeidsrelaties en een gezonde bedrijfsvoering. Wij vinden samen met u oplossingen die alle belanghebbenden recht doen, bijvoorbeeld bij een adviesaanvraag over een reorganisatie of bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. Altijd met onze inhoudelijke expertise en met vaardigheid in het proces.

Meer over ons...

25 jaar Basis & Beleid

25 jaar Basis & Beleid

Op 12 november was het 25 jaar geleden dat Basis & Beleid Organisatieadviseurs BV zijn werkzaamheden startte. In 1991 richtte de toenmalige Industriebond FNV een onafhankelijk bureau op, met oog voor werknemersbelang, voor advies aan ondernemingsraden. Sinds die tijd adviseren wij ondernemingsraden over hoe zij invloed kunnen hebben bij reor...

lees meer...

Workshop beoordeling reorganisatie

Workshop beoordeling reorganisatie

Veel ondernemingsraden krijgen te maken met een adviesaanvraag inzake een voorgenomen reorganisatie.
Beoordeling van deze adviesaanvragen en een verantwoorde advisering daarover vereisen veel kennis van ondernemingsraden.
Op maandag 25 september 2017 organiseert Basis & Beleid in de omgeving van Utrecht een workshop over de beoordeling van...

lees meer...

Workshop fusies en overnames

Workshop fusies en overnames

Fusies en overnames zijn van alle tijden. Zowel in tijden van economische crisis als in periodes van economische groei hebben bedrijven en instellingen hiermee te maken.
Op donderdag 26 oktober 2017 organiseert Basis & Beleid in de omgeving van Utrecht een workshop over fusies en overnames en de rol van de OR daarbij.

lees meer...